Edenreptile Logo
Leopard Gecko | Bearded Dragon | Chameleon | Iguana | Products
 
 
       
 
Leopard Gecko Genetics Guide

ตุ๊กแกเสือดาวในปัจจุบันมีหลากหลายสีสันและลวดลายที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ นั้นทำให้หลายๆคนสนใจและหลงไหลตุ๊กแกเสือดาว แต่ในทางกลับกันมันยังทำให้หลายๆคนสงสัยว่าพวกมันเป็นพันธุ์เดียวกันไหม เลี้ยงเหมือนกันไหม แล้วสามารถผสมพันธุ์กันเองได้ไหม แล้วmorphไหนมาจากการผสมmorphไหนเข้าด้วยกัน แล้วมีวิธีคิดอย่างไรที่เราจะใช้เป็นตัวบอกได้บ้าง แล้วยีนพวกมันเป็นอย่างไรมีผลต่อการกำหนดสีสันหรือmorphของตุ๊กแกเสือดาวอย่างไร เราจะมาอธิบายให้ฟังกันต่อไป รวมทั้งคำศัพท์ที่มักเจอบ่อยๆที่เกี่ยวกับตุ๊กแกเสือดาว เพื่อให้ความกระจ่างกับคำตอบทั้งหลาย แล้วเราจะเข้าใจตุ๊กแกเสือดาวในเชิงลึกมากขึ้น

เราจะอธิบายก่อนว่าตุ๊กแกเสือดาวมีหลากหลายสีสันและลวดลายเราจะเรียกพวกมันว่าmorph ซึ่งเกิดจากยีนของพวกมัน ซึ่งในความจริงแล้วพวกมันคือสายพันธุ์เดียวกันแต่แตกต่างที่สีสัน ดังนั้นเรามาทำความรู้จักยีนและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกมันก่อนเลย

Morph: สีสัน, ลวดลาย, ขนาด

Mutation: การกลายพันธุ์ ลักษณะที่ผิดปกติไปจากรูปแบบธรรมชาติ

Recessive: ยีนด้อย, ยีนในกลุ่มนี้เราจะต้องใช้พ่อและแม่ที่เป็นยีนเดียวกัน(Homozygous)หรือพ่อและแม่ต้องมียีนแฝง(Heterozygous)ในยีนด้อยชนิดเดียวกันเพื่อจะให้ได้ลูกที่เป็นยีนด้อย
ยกตัวอย่าง
1. พ่อและแม่เป็นHomozygous ลูกที่จะได้จะเป็นHomozygousทั้งหมด
2. พ่อหรือแม่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นHomozygous อีกตัวเป็นHeterozygousลูกที่ได้จะมีบ้างส่วนเป็นHomozygous
3. พ่อหรือแม่ตัวใดตัวนึงเป็นHomozygous อีกตัว
ไม่มีเชื้อยีนด้อย ลูกที่ได้จะเป็นHeterozygousทั้งหมด
และยังมีกรณีที่เป็นแค่ยีนแฝงอีกซึ่งดูได้จากตารางด้านล่างนี้ อีกทั้งยังมีความซับซ้อนของการสร้างคอมโบmorphที่เป็นยีนด้อยที่มากกว่า 2 ยีนอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกมันใช้วิธีคิดแบบเดียวกันHomozygous(Homo): โฮโมไซกัสหรือเรียกว่าพันธุ์แท้ พวกนี้จะมียีนที่เหมือนกันจากพ่อแม่ เป็นไปได้ทั้งยีนด้อยและยีนเด่น แต่เรามักพบและใช้มาคำนวนมากในยีนด้อย เช่นเป็นยีนด้อยเเท้เพราะเกิดจากพ่อและแม่ที่เป็นยีนด้อยทั้งคู่ เราจะยกตัวอย่างเช่น พ่อและแม่เป็น Albino ซึ่งเป็นยีนด้อย ลูกที่ออกมาก็จะเป็น Albinoทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นยีนด้อยแท้(Homozygous) ในอีกกรณีถ้าพ่อหรือแม่เป็นยีนด้อยแท้(Homozygous)แต่อีกตัวเป็นยีนด้อยแฝง(Heterozygous)จะทำให้เราได้ทั้งยีนด้อยแท้(Homozygous)และยีนด้อยแฝง(Heterozygous)

Heterozygous(Het):
เฮเทอโรไซกัสหรือเรียกว่ายีนแฝง โดยพวกนี้จะมียีนสองแบบที่แตกต่างกัน จะแสดงออกมาในหนึ่งรูปแบบและแฝงอีกรูปแบบไว้โดยไม่ได้แสดงผล เราจะพบมันได้ทั้งในยีนเด่นและยีนด้อย แต่โดยส่วนมากเรามักจะคิดคำนวนพวกมันในยีนด้อยเสียมากกว่าดังนั้นเราจะยกตัวอย่างในกรณียีนด้อยเมื่อเราใช้พ่อหรือแม่ที่มียีนด้อยอีกตัวเป็นอีกยีนที่ไม่ได้มียีนด้อยตัวเดียวกัน ผลของลูกที่จะได้เราจะได้ลูกที่เป็นยีนแฝงทั้งหมด หรืออีกตัวอย่างเมื่อเราใช้พ่อหรือแม่ที่มียีนด้อยและอีกตัวมียีนด้อยแฝงชนิดเดียวกันจะทำให้ได้ลูกที่มียีนด้อย และลูกที่มียีนด้อยแฝงอย่างละ50% แต่ลูกที่ไม่ได้แสดงลักษณะยีนด้อยนั้นจะเป็นยีนด้อยแฝงทั้งหมด100% ต่อไปเรามาดูในกรณีของยีนเด่นเราก็จะใช้วิธีคิดเดียวกันกับในยีนด้อยแต่ในส่วนของHeterozygous จะเเสดงลักษณะเหมือนในHomozygousแต่จะมีผลในรุ่นต่อไปเราจะพูดกันในต่อไปในยีนเด่น(Dominant)

Dominant: ยีนเด่น, ยีนในกลุ่มนี้จะแสดงลักษณะเด่นออกมาในรุ่นแรก โดยที่เราใช้พ่อหรือแม่ก็ได้ที่มีลักษณะยีนเด่น ดังนั้นหลายครั้งมักเข้าใจว่าพวกนี้ไม่มียีนแฝง(Heterozygous) แต่พวกนี้มีแฝงแบบเดียวกันกับในยีนด้อยแต่พวกมันจะแสดงลักษณะเด่นในยีนแฝง(ลักษณะเลยเหมือนกัน) ส่วนพวกที่เป็นยีนเด่นแท้จะทำให้ลูกที่ออกมาใช้ชุดต่อไปมีลักษณะแบบยีนเด่นในปริมาณที่มากขึ้นเพราะมันจะได้ลูกที่เป็นยีนเด่นแท้และลูกที่เป็นยีนเด่นซึ่งทั้งสองชนิดลักษณะจะเหมือนกัน แต่เราจะรู้ได้จากข้อมูลของพ่อและแม่พวกมัน แต่ทั้งนี้พวกมันจะไม่มี Super Form เราจะมาดูวิธีคำนวนในตารางด้านล่างนี้


Co-Dominant: ยีนเด่นร่วม, ยีนในกลุ่มนี้จะแสดงลักษณะเด่นออกมาในรุ่นแรกไม่ต่างจากในยีนเด่น แต่ในยีนเด่นร่วมนี้จะเเสดงลักษณะที่แตกต่างออกไปในยีนเด่นร่วมแท้(Homozygous) เราจะเรียกว่า Super Form คือการนำยีนเด่นร่วมมาเข้าด้วยกันกับยีนเด่นร่วม ทำให้ได้ยีนเด่นร่วมแท้(Super Form) ทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างออกไป และเมื่อเรานำ Super Form กับยีนเด่นร่วมมาเข้าด้วยกันกันจะมีโอกาสได้ยีนเด่นร่วมและยีนเด่นร่วมแท้ ดูการคำนวนได้จากตารางด้านล่างนี้


Line-Bred: เป็นการสร้างลักษณะแตกต่างหรือลักษณะที่เราต้องการด้วยการคัดเลือกพันธุ์ในหลายๆรุ่นเพื่อดึงลักษณะดังกล่าวออกมาให้โดดเด่น ตัวอย่างง่ายๆของLine-Bredนั้นคือ Hypomelanisticหรือที่เรารู้จักกันดีว่าHypoโดยการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะจุดน้อยลงในแต่ละรุ่นมาเข้าด้วยกันทำให้เกิดการลดน้อยลงของจุดดำจนจุดดำน้อยกว่า 10 จุดทำให้เราเรียกมันว่าHypoและการLine-Bredนี้ยังทำต่อเนื่องไปจนลดจำนวนจุดดำลงจนไม่มีเลยทำให้เกิดตุ๊กแกเสือดาวที่ไม่มีจุดดำซึ่งเราเรียกมันว่าSuper Hypo ซึ่งนี้คือผลของการทำLine-Bredไม่ได้เกิดจากSuper Formอย่างในยีนเด่นร่วม(Co-Dominate) นี้เป็นไอเดียของการทำLine-Bredเพื่อส่งผลในรุ่นสู่รุ่นหลายๆเจเนอเรชั่น

Combo Morphs: ไม่ใช่รู้แบบของยีนแต่เป็นการสร้างMorphที่เกิดจากการเพาะพันธุ์รวมหลายๆMorphเข้าด้วยกันทำให้เกิดสีสันและลวดลายใหม่ๆ จากหลายยีนและการทำCombo morphsนี้ล่ะที่ทำให้ตุ๊กแกเสือดาวมีเสน่ห์และมีมอร์พที่หลากหลาย ส่วนยีนในCombo Morphsเราจะเรียกได้ว่ามีหลายยีน เช่น 2 Recessive หรือ 1 Recessive กับ 1 Dominate เป็นต้น ขึ้นอยู่กับยีนของ Morphs ที่เราเอามาเข้าทำคอมโบนั้น

ต่อไปเรามาดูว่าmorphไหนอยู่ในชนิดยีนประเภทใดบ้าง
Recessive: Tremper Albino, Bell Albino, Rainwater Albino, Eclipse, Blizzard, Murphy Patternless
Dominant: Enigma, White and Yellow
Co-Dominant: Mack Snow, Giant, Lemon Frost


Poster Morphs Guide
   
 
  How To Order สั่งกับเรายังไง?
1.เลือก...เลือกตัวที่เราชอบและคลิกป้าย BUY สีเขียว
2.ตรวจสอบ...เมื่อคลิกป้าย BUYสีเขียวจะเข้า Line เพื่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียด...อ่านเพิ่มเติม
  มารู้จักตุ๊กแกเสือดาวกันเถอะ
ชื่อสามัญ: Leopard Gecko (LEOS)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Eublepharis Macularius
ชื่อไทย: ตุ๊กแกเสือดาว (LPG)
เรามารู้จักพื้นฐานของตุ๊กแกเสือดาวใน
ธรรมชาติกันตุ๊กแกเสือดาวเป็นสัตว์หากิน
ในเวลากลางคืน...อ่านเพิ่มเติม
  ติดตามเรา..พูดคุยกับเรา..แวะมาหาเรา
สามารถติดต่อพูดคุยกับเราทั้งสั่งซื้อ
หรือสอบถามได้หลายช่องทางหรือแอด
Line ได้ที่ @Edenreptile หรือโทร
083-5696351 และยังสามารถแวะมาหา
เราได้ที่...อ่านเพิ่มเติม
 
 
Collection | Care Sheet | My Video | How To Order | Me
 
   
Call: 0835696351
 
Edenreptile Sine 2007
Copyright 2007 Edenreptile, Owner Ratt (66)83 5696351, BKK. Thailand
Design and Power by Edenreptile